VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

—-

ARTIKEL 1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS

 

Wanneer u onze website bezoekt, bewaren wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres of uw voorkeurstaal.

Wanneer u op onze site surft, ontvangen wij automatisch het internetprotocol (IP-adres) van uw computer, zodat u meer informatie krijgt over de navigator en het exploitatiesysteem dat u gebruikt.

Marketing per e-mail (le cas échéant): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze site, nieuwe producten en andere zaken die u betreffen.

 

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

 

Comment obtenez-vous mon consentement ?

Als u ons uw persoonlijke informatie geeft om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, als u ons een vraag stelt of als u zich inschrijft voor een van onze formaties, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw informatie bewaren en dat wij deze uitsluitend voor dit doel gebruiken.

Als wij u vragen ons uw persoonlijke informatie te verstrekken om een andere reden, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming, of geven wij u de mogelijkheid dit te weigeren.

 

Comment puis-je retirer mon consentement ?

Als u na uw toestemming van mening verandert en niet langer wilt dat wij contact met u opnemen, uw informatie opvragen of deze bekendmaken, kunt u contact met ons opnemen via info@domintell.com of per post aan: Domintell SA rue de la Maîtrise 9, Nijvel 1400, België

 

 

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien de wet ons hiertoe verplicht of indien u onze algemene gebruiksvoorwaarden schendt.

 

 

ARTIKEL 4 - WORDPRESS & ODOO

 

Onze site is gehuisvest op OVH en WordPress. Zij bieden een liggend platform waarmee u zich kunt inschrijven voor onze diensten.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de gegevensbanken van Odoo, en in de algemene WordPress-toepassing. Vos données sont conservées sur un serveur sécurisé protégé par un pare-feu.

 

ARTIKEL 5 - DIENSTEN VAN DE TIERS

 

In het algemeen zullen de door ons gebruikte leveranciers uw informatie uitsluitend ontvangen, gebruiken en verspreiden in de mate waarin dit noodzakelijk is om de door hen geleverde diensten te kunnen uitvoeren.

Bepaalde leveranciers van diensten hebben echter hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid met betrekking tot de informatie die wij u voor uw inschrijvingen moeten geven.

En ce qui concerne ces fournisseurs, nous vous recommandons de lire attentivement leurs politiques de confidialité pour que vous puissiez comprendre la manière dont ils traiteront vos renseignements personnels.

Il ne faut pas oublier que certains fournisseurs peuvent être situés ou avoir des installations situées dans une juridiction différente de la vôtre ou de la nôtre. Indien u dus besluit een transactie uit te voeren waarvoor de diensten van een andere leverancier vereist zijn, dan zijn uw aanwijzingen altijd onderworpen aan de wetgeving van het rechtsgebied waar deze leverancier gevestigd is of aan de wetgeving van het rechtsgebied waar zijn installaties zich bevinden.

À titre d'exemple, si vous êtes situé au Canada et que votre transaction est traitée par une passerelle située aux États-Unis, les renseignements vous appartenant qui ont été utilisés pour conclure la transaction pourraient être divulgués en vertu de la législation des États-Unis, y compris le Patriot Act.

Zodra u onze website verlaat of u bent teruggekeerd naar de website of de applicatie van een derde, bent u niet langer gebonden aan het huidige vertrouwelijkheidsbeleid of de algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik van onze website.

 

Liens

 

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux pratiques de confidentialité exercées par ces autres sites et vous recommandons de lire attentivement leurs politiques de confidentialité.

 

 

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID

 

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij verantwoorde voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken van de industrie om ervoor te zorgen dat ze niet verloren gaan, worden verdreven, geraadpleegd, verspreid, gewijzigd of vernietigd worden op een manier die niet gepast is.

 

FICHIERS TÉMOINS (COOKIES)

 

Ziehier een lijst van bestanden die wij gebruiken. We hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze wilt autoriseren of niet.

_fbp, Facebook Pixel, waarmee u de relevantie van uw activiteit op de site kunt bekijken wanneer u via het Facebook- of Instagram-plaatformulier op de site komt.

_ga, Service Google Analytics pour la collecte de données sur le navigateur, la géolocalisation, la préférence de langue de l'audience du site.

_gat_gtag_UA_114791150_1, cookie additionnel du service Google Analytics pour la gestion d'une vue

_gat_gtag_UA_146931515_1, cookie additionnel du service Google Analytics pour la gestion d'une vue

_gid, cookie addnel du service Google Analytics pour la collecte de données sélective

viewed_cookie_policy, cookie du plugin de traduction Weglot pour l'analyse et la collecte de données sur le nombre de pages traduites visitées

weglot_allow_private, cookie du plugin de traduction Weglot pour les préférences de langue sélectionnées

 

 

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

 

Als u deze site gebruikt, verklaart u dat u ten minste de leeftijd hebt van de meerderheid in uw staat of provincie waar u woont, en dat u toestemming hebt gegeven om deze site te gebruiken voor elke persoon van uw leeftijd die onder uw verantwoordelijkheid valt.

 

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AAN HET HUIDIGE VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

 

Wij behouden ons het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment te wijzigen, dus raadpleeg het zo snel mogelijk. Les changements et les clarifications prendent effet immédiatement après leur publication sur le site web. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, laten wij u hier weten dat dit van kracht is, zodat u weet welke informatie wij ontvangen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze bekendmaken, als dat nodig is.

Indien onze site het voorwerp uitmaakt van een overname door of een fusie met een andere onderneming, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaars zodat wij u onze producten kunnen blijven verkopen.

 

VRAGEN EN COÖRDINATEN

 

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie waarover wij beschikken, deze wenst te verbeteren, te wijzigen of te schrappen, een klacht wenst in te dienen of indien u gewoon meer informatie wenst te hebben, gelieve contact op te nemen met onze agent die verantwoordelijk is voor de vertrouwelijkheidsnormen op info@domintell.com of per koerier op :

Domintell SA

Agent van Vertrouwelijkheidsnormen

Rue de la Maîtrise 9

1400 Nijvel

België